Harmonogram szkoleń w Jednostkach podległych Urzędu Miasta Parczew od V – X 2015 r.

5 maja 2015

Parczewski Dom Kultury

  • 15 maja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie

  • 18 czerwca

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

  • 16 lipca

Urząd Miejski w Parczewie

  • 20 sierpnia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

  • 3 września

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Parczewie

  • 24 września

Parczewski Dom Kultury

  • 15 października

Harmonogram szkoleń ze względów losowych może ulec nieznacznym zmianom. W razie napotkanych trudności Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.